• 1

  Poświadczenia podpisów

  Notariusz poświadcza własnoręczność podpisu pod dokumentem dostarczonym przez osobę mająca złożyć podpis.
  Jeśli dokument podpisany został wcześniej, możliwe jest w obecności notariusza uznanie podpisu za własnoręcznie złożony.
  Notariusz może za dodatkowym wynagrodzeniem przygotować treść dokumentu, pod którym złożony ma zostać podpis.

   

  Co do zasady czynność ta nie wymaga wcześniejszego umówienia, jednakże sugerujemy umówienie się przynajmniej jeden dzień wcześniej.

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.


  Wynagrodzenie notariusza z tytułu czynności własnoręczności poświadczenia podpisu wynosi:
  a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł netto,
  b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł netto;

 • 2

  Wyciąg dokumentu

  Jeżeli nie istnieje konieczność sporządzenia poświadczonego notarialnie odpisu całego dokumentu, notariusz sporządza wyciąg dokumentu, który obejmuje jedynie żądaną część dokumentu (np. jedną uchwałę spośród wielu uchwał podjętych przez wspólników spółki) oraz oznaczenie z jakiego dokumentu wyciąg został sporządzony.
  Należy dostarczyć do kancelarii oryginał dokumentu, którego wyciąg ma zostać sporządzony.

   

  Co do zasady czynność ta nie wymaga wcześniejszego umówienia.

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.


  Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie dokumentu wynosi 6,00 zł za każdą stronę dokumentu.

 • 3

  Poświadczenia zgodności odpisu z okazanym dokumentem

  Należy dostarczyć do kancelarii oryginał dokumentu, którego odpis ma zostać sporządzony.

  Dokument kopiowany jest w kancelarii przez pracownika kancelarii.

  Dokument nie może być zalaminowany.

  Co do zasady czynność ta nie wymaga wcześniejszego umówienia. W przypadku konieczności poświadczenia większej liczby dokumentów wskazane jest pozostawienie ich w kancelarii i ich późniejszy odbiór tego samego dnia.

  poznaj koszty usługi

  Koszty

  x

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.


  Wynagrodzenie notariusza za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem wynosi 6,00 zł netto za każdą stronę dokumentu.