Dorota Drożdż

E. Dorota Drożdż

Notariusz

Ukończyła w 1978 roku studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nominację na notariusza uzyskała 1983 roku, a od 1992 roku nieprzerwanie wykonuje zawód notariusza w prowadzonej przez siebie Kancelarii w Poznaniu.

Aleksander Drożdż

Aleksander Drożdż

Notariusz

Ukończył w 2009 roku roku studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z Kancelarią związany jest od 2009 roku, kiedy to podjął pracę jako aplikant notarialny, a następnie asesor notarialny. Zawód notariusza wykonuje od czerwca 2016 roku. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim oraz udziela informacji na temat dokonywanych czynności w tych językach.